PPEscons: 6
PSPV - PSOEEscons: 3

0 escons de 5 per a la majoria absoluta