PPEscons: 13
PSPV - PSOEEscons: 10
CsEscons: 2

0 escons de 13 per a la majoria absoluta